Môi trường gây ô nhiễm gây ra GDP của Việt Nam để giảm 5%

2018-07-24

Theo "Tin Việt Nam" của Việt Nam vào ngày 23/11, phó chủ tịch Trường Kinh tế và Môi trường thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam cho biết ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đã làm 5% GDP của cả nước bị mất hàng năm và tỷ lệ này vẫn tăng. Theo thống kê của Cục thống kê Việt Nam, gần 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam vi phạm luật và các quy định về môi trường. Trong số các doanh nghiệp vi phạm các quy định và thải ra chất ô nhiễm, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 60%. Các dự án đầu tư nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực may mặc, dệt may, thép và giấy làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là một số dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn.


Theo Chỉ số dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu do Maplecroft, một công ty tư vấn hàng đầu của Anh, đưa ra xếp hạng 23 trong tổng số 193 quốc gia trong danh sách. Việt Nam cũng là một trong 30 quốc gia đứng đầu với "rủi ro lớn". Giám đốc Ban Phân tích và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết tài nguyên nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn, sức khoẻ cộng đồng và các vùng duyên hải ở Việt Nam dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Ông nhấn mạnh rằng việc thực hiện nghiêm luật pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định, tăng các hình phạt, và kiểm soát chặt chẽ việc thải các chất ô nhiễm.

阅读 84
分享